Mediacje w szkołach w praktyce

Adwokat Jarosław Wyrębski wraz z innymi bydgoskimi adwokatami wziął udział w kolejnej edycji programu „Mediacje w szkołach”. Tym razem adwokaci spotkali się z uczniami Zespołu Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy.

Warto pamiętać o swoich prawach

Przebieg pierwszych czynności z udziałem zatrzymanego niejednokrotnie przesądza o losach całego postępowania karnego.
Masz prawo do adwokata! Zawsze i wszędzie! Pamiętaj o tym.

Komornik sądowy nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej o VAT

W dniu 27 lipca 2017r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę o treści: Komornik sądowy nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, pobieranej na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dn 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji o podatek od towarów i usług. Więcej

Spotkanie bydgoskich adwokatów z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Głównym tematem rozmów było zapewnienie osobom zatrzymanym realizacji gwarancji ich prawa do kontaktu z adwokatem. Szersza informacja dostępna na stronie RPO

Obchody Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa

Adwokat Jarosław Wyrębski i inni przedstawiciele Bydgoskiej Izby Adwokackiej wzięli udział w uroczystych obchodach Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa. Chętni mogli skorzystać z bezpłatnych porad prawnych.

Czy pracodawca może kontrolować służbową pocztę i telefony pracowników?

Pracodawca może monitorować korzystanie przez pracowników z internetu, służbowej poczty, telefonów. Warunek – zatrudnieni muszą być o tym poinformowani.

Spotkanie z Seniorami i rozmowa o ich problemach prawnych

9 grudnia 2016 r. Adwokaci Jarosław Wyrębski i Alicja Jarzemska uczestniczyli w spotkaniu z Seniorami w DDP „Senior” w Bydgoszczy. Rozmowy i porady dotyczyły codziennych problemów prawnych jakie mogą napotkać osoby starsze.


Fot. DDP Senior w Bydgoszczy


Rozmowy o prawie w Klubie Adwokata

17 listopada 2016r. w Klubie Adwokata odbyło się spotkanie networkingowe pn. „Rozmowy o prawie” podczas którego adwokaci i przedsiębiorcy rozmawiali na temat sukcesji w biznesie. Dyskusję poprzedziły wystąpienia Wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy adw. Jarosława Wyrębskiego oraz adw. Karoliny Korkowskiej-Krokos. Moderatorem spotkania była p. Hanna Wygocka. Wydarzenie zorganizowane zostało z inicjatywy ORA Bydgoszcz oraz Pracodawcy Pomorza i Kujaw.


Fot. P.Obarski


Sąd Arbitrażowy w Bydgoszczy przy Izbie Adwokackiej

Sąd Arbitrażowy w Bydgoszczy przy Izbie Adwokackiej w Bydgoszczy może być godną rozważenia alternatywą dla sądownictwa powszechnego, pozwalającą na uzyskanie przez skonfliktowane Strony rozstrzygnięcia sprawiedliwego, szybkiego i uwzględniającego w równym stopniu interesy wszystkich zainteresowanych.