Czy pracodawca może kontrolować służbową pocztę i telefony pracowników?

Pracodawca może monitorować korzystanie przez pracowników z internetu, służbowej poczty, telefonów. Warunek – zatrudnieni muszą być o tym poinformowani.