KLIENCI INDYWIDUALNI

Obszary Praktyki

Majątkowe prawo małżeńskie i niemałżeńskie

Udzielamy pomocy prawnej dotyczącej rozliczeń majątkowych małżonków w trakcie trwania małżeństwa; po jego ustaniu, a także osób pozostających w związkach niefomalnych w trakcie ich trwania i po ich ustaniu.

Zapewniamy doradztwo w zakresie :

  • umów majątkowych małżeńskich
  • wspólności i odrębności majątkowej małżonków
  • odpowiedzialności małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez współmałżonka
  • zniesienia wspólności majątkowej
  • podziału majątku wspólnego w drodze umowy jak i przez Sąd
  • rozliczeń związków konkubenckich