SPRAWY KARNE

Profesjonalna pomoc dla osób podejrzanych, oskarżonych, skazanych, pokrzywdzonych.
Obrona w dochodzeniu, śledztwie, przed Sądem, konsultacje w ARESZTACH ŚLEDCZYCH i ZAKŁADACH KARNYCH

Podstawowym uprawnieniem jakie przysługuje osobie zatrzymanej jest umożliwienie jej kontaktu i rozmowy z adwokatem.

 
Przeciwdziałanie tymczasowemu aresztowaniu najczęściej wymaga specjalistycznej wiedzy i sprawnego, fachowego działania. Dlatego też należy niezwłocznie zgłosić się po pomoc do adwokata. Adwokata może ustanowić zarówno osoba pozbawiona wolności, jak i jej krewni, powinowaci, znajomi itd.
 
Pomoc w sprawach dotyczących możliwości odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.