PODMIOTY GOSPODARCZE

Obszary Praktyki

Prawo mediów i ochrony własności intelektualnej

Świadczymy wszechstronne usługi prawne dotyczące zagadnień związanych z inwestycjami na rynku mediów oraz e−technologii, w obszarach przekazu audio, TV, prasy, Internetu.

Oferujemy doradztwo prawne w zakresie ochrony własności intelektualnej, ochrony przed nieuczciwą konkurencją, realizacji praw wynikających z licencji i praw autorskich.

PEŁNA OBSŁUGA FIRM POLSKICH I ZAGRANICZNYCH ( RÓWNIEŻ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW )