PODMIOTY GOSPODARCZE

Obszary Praktyki

Prawo obrotu nieruchomościami oraz korzystania z nieruchomości

Służymy pomocą prawną w każdej fazie procesów inwestycyjnych związanych z obrotem (zakup, sprzedaż ) i użytkowaniem nieruchomościami.

Pomagamy rozstrzygać spory na płaszczyźnie uprawnień i obowiązków uczestników procesu budowlanego.

Oferujemy nasz usługi w zakresie windykacji na rzecz osób pozbawionych prawa własności nieruchomości oraz zagrożonych naruszeniem ich władztwa nad nieruchomościami i to tak w aspekcie rzeczowym, jak i ochrony praw właścicieli do korzystania z nieruchomości bez zakłóceń mających zwoje źródło w bezprawnych działaniach właścicieli i użytkowników nieruchomości sąsiednich.

Podejmujemy się oceny ryzyk związanych z zakupem lub dzierżawą, czy najmem nieruchomości.

Reprezentujemy właścicieli w sporach ze współwłaścicielami nieruchomości dotyczącymi utrzymania i korzystania z nieruchomości wspólnej.

PEŁNA OBSŁUGA FIRM POLSKICH I ZAGRANICZNYCH ( RÓWNIEŻ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW )