KLIENCI INDYWIDUALNI

Świadczymy usługi prawne na rzecz Klientów indywidualnych w zakresie szeroko pojętych spraw pracowniczych.

Oferujemy pomoc prawną w sprawach o mobbing, dyskryminację, przywrócenie do pracy, ustalenie stosunku pracy, odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy.

Opiniujemy umowy o pracę oraz inne występujące na rynku pracy.