PODMIOTY GOSPODARCZE

Obszary Praktyki

Prawo pracy

Świadczymy usługi na rzecz przedsiębiorców w zakresie prawa pracy obejmujące bieżące doradztwo w zarządzaniu zespołami pracowników :

  • Realizacja obowiązków stron wynikających z zawartych umów o pracę
  • Rozwiązywanie sporów wynikających z interpretacji przepisów prawa pracy
  • Wykładnia obowiązujących układów zbiorowych, regulaminów pracy i wynagradzania
  • Negocjacje ze związkami zawodowymi
  • Organizacja czasu pracy w przedsiębiorstwie
  • Odpowiedzialność materialna pracowników
  • Reprezentowanie pracodawców w sporach przez Sądami powszechnymi

PEŁNA OBSŁUGA FIRM POLSKICH I ZAGRANICZNYCH ( RÓWNIEŻ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW )