KLIENCI INDYWIDUALNI

Obszary Praktyki

Prawo rekompensaty szkód osobowych i majątkowych
spowodowanych błędami medycznymi

Udzielamy kompleksowej pomocy prawnej osobom poszkodowanym wskutek błędów medycznych będących konsekwencją :

 • zawinionego naruszenia wiedzy i sztuki medycznej
 • działania lub zaniechania sprzecznego z przyjętymi regułami postępowania medycznego
 • sprzeczności zachowania z nakazaną ostrożnością w postępowaniu medycznym
 • naruszenia obowiązku ostrożności
 • błędów diagnostycznych
 • błędów organizacyjnych
 • błędów popełnionych w trakcie nieterapeutycznych czynności medycznych

Nasze usługi świadczymy począwszy od :

 • etapu reprezentowania osób pokrzywdzonych i ich rodzin w postępowaniach karnych przeciwko winnym narażenia lub spowodowania uszczerbku na zdrowiu i życiu pacjenta

poprzez reprezentowanie osób pokrzywdzonych :

 • na etapie dochodzenia rekompensaty zakładów opieki zdrowotnej obejmującej
  • pełne odszkodowanie majątkowe za uszczerbek na zdrowiu
  • pełne pokrycie kosztów leczenia
  • zapłatę odpowiedniej renty
  • wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

  a w wypadku odmowy wypłaty powyższych świadczeń :

 • podejmujemy się reprezentowania osób pokrzywdzonych i ich rodzin przed Sądami na terenie całej Polski w procesach przeciwko zakładom opieki zdrowotnej

spowodowanych wypadkami drogowymi

Udzielamy kompleksowej pomocy prawnej osobom poszkodowanym wskutek wypadków drogowych.

Nasze usługi świadczymy począwszy od :

 • etapu reprezentowania osób pokrzywdzonych i ich rodzin w postępowaniach karnych przeciwko sprawcom wypadków drogowych
 • poprzez reprezentowanie osób pokrzywdzonych :

 • na etapie dochodzenia rekompensaty od firm i towarzystw ubezpieczeniowych obejmującej : pełne odszkodowanie majątkowe za utracone i zniszczone mienie
  • pełne pokrycie kosztów leczenia
  • zapłatę odpowiedniej renty
  • wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

  a w wypadku odmowy wypłaty powyższych świadczeń :

 • podejmujemy się reprezentowania osób pokrzywdzonych i ich rodzin przed Sądami na terenie całej Polski w procesach przeciwko firmom i towarzystwom ubezpieczeniowym