PODMIOTY GOSPODARCZE

Obszary Praktyki

Prawo umów i kontraktów handlowych

Opiniujemy, sporządzamy, weryfikujemy i negocjujemy umowy funkcjonujące w obrocie gospodarczym

Przygotowujemy projekty ofert, porozumień, regulaminów, protokołów i uchwał

Bierzemy aktywny udział w negocjacjach dotyczących kształtowania treści kontraktów

Zajmujemy się problematyką odpowiedzialności stron umów

PEŁNA OBSŁUGA FIRM POLSKICH I ZAGRANICZNYCH ( RÓWNIEŻ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW )