Warto pamiętać o swoich prawach

Przebieg pierwszych czynności z udziałem zatrzymanego niejednokrotnie przesądza o losach całego postępowania karnego.
Masz prawo do adwokata! Zawsze i wszędzie! Pamiętaj o tym.