KLIENCI INDYWIDUALNI

Obszary Praktyki

Prawo ruchu drogowego

Udzielamy kompleksowej pomocy prawnej osobom będącym uczestnikami wypadków i kolizji drogowych na terenie Polski i poza jej granicami.

Reprezentujemy sprawców wypadków i kolizji drogowych oraz osoby poszkodowane w procesach karnych przed Sądami na terenie całego kraju.

Udzielamy pomocy prawnej osobom postawionym w stan oskarżenia za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających.

Świadczymy pomoc prawną w sporach z firmami i towarzystwami ubezpieczeniowymi dotyczących zasadności i wysokości wypłaty należnego odszkodowania z polis ubezpieczeniowych OC , AC i NW.

Zapewniamy pomoc prawną osobom obwinionym o popełnienie wykroczeń w ruchu drogowym.