KLIENCI INDYWIDUALNI

Obszary Praktyki

Prawo ubezpieczeń

Zapewniamy realizację i ochronę praw klientów firm i towarzystw ubezpieczeniowych wynikających z :

  • zawartych umów ubezpieczenia mienia
  • zawartych umów ubezpieczenia komunikacyjnego
  • zawartych umów ubezpieczenia na życie

W imieniu naszych mocodawców reprezentujemy ich interesy w sprawach o waloryzację świadczeń wynikających z zawartych umów ubezpieczenia.