PODMIOTY GOSPODARCZE

Obszary Praktyki

Windykacja wierzytelności i upadłość

Świadczymy usługi polegające na reprezentowaniu naszych Klientów na wszystkich etapach służących skutecznemu dochodzeniu ich wierzytelności na terenie Polski i poza jej granicami tak z umów jak i z papierów wartościowych ( weksle, gwarancje ):

  • Monitorowanie wierzytelności
  • Sporządzanie wezwań przedsądowych
  • Wnoszenie pozwów o zapłatę do Sądu
  • Reprezentowanie powodów/ pozwanych przed Sądami w postępowaniach gospodarczych
  • Formułowanie wniosków egzekucyjnych
  • Monitorowanie procesów egzekucyjnych

Reprezentujemy również naszych mocodawców w postępowaniach upadłościowych i układowych.

Poprzez proponowanie rozwiązań prawnych zmierzamy do pełnego zabezpieczenia wierzycieli przed nieuczciwością ich dłużników.

PEŁNA OBSŁUGA FIRM POLSKICH I ZAGRANICZNYCH ( RÓWNIEŻ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW )